FILE:
TITLE: White Man Sleeps VII
DESCRIPTION: 66" x 58"
CREDITS: Oil, acrylic on Canvas
COPYRIGHT: 1991
White_Man_Sleeps_VII